projekt

 

Uteplats med tak och murad öppen spis. Handsmidda järn i taknocken. Gammalt tegel på taket.

Stenmur runt Svinhults kyrka ska renoveras

Takkonstruktion

Renovering av stenmuren ska påbörjas

Murad öppen spis, komletteras med insatts för grillning

Tungt arbete pågår, träningen kan uteslutas

Handsmitt järnbeslag

Stefan Ragnar 070-31 56 173

Marie Ragnar 070-31 56 213