Hällefors Lantbruk

 

 

Hällefors Lantbruk drivs av Marie och här finns ca 15-20 tackor. De är av Vit lantras korsning och renrasiga gotlandsfår.Fåren betar i hagarna runt byn. Där växer bla rönn, tall, gran, hassel och enar. I de ljusöppna gläntorna finns slåtter- och betesgynnande växter som gökärt, svinrot, darrgräs, prästkrage, stor blåklocka, solvända, tjärblomster, smultron och ljung. Även den rödlistade arten spindelört har hittats här.

 

Vår målsättning är att driva lantbruket ekologiskt. Åkern sås in med Olssons gräsfröblandning, kummin, svartkämpe och kärringtand och gödslas med pellets av hönsgödsel. Vi arrenderar både åkrar och betesmarker.

 

Vi tycker att det är roligt och inspirerande att i möjligaste mån kunna odla och förädla det som finns i trädgården som frukt, bär, grönsaker och örter. Att även få ta del av Skogens stora rikedom i form av blåbär, lingon och svamp är underbart.

 

På gården finns även hunden Selma, katterna Lenore, Findus, Tösan och LG.

Myskankorna strövar fritt omkring och tar sig ett bad i sin bad-balja eller i den naturliga dammen i fårhagen.Våra höns är av raserna Dvärgkochin och Silke, hönsen blir lyckliga när de får sprätta omkring och leta maskar, insekter och gillar att beta utav gräset.

Hos oss finns också Marsvin som är trevliga och mysiga djur, de trivs bäst i flock och gruppen består av ca 10 individer. Sommartid bor de i egna små hus med utegård och egen gräsmatta.

Vår kanin Stampe bor också i en stor utebur sommartid.

 

Några av våra tacklamm behålls som livlamm för att sedan introduceras i vuxengruppen, en del säljs till liv.

När års lammen når en ålder av ca 6 mån skickas de till slakt och sedan till vidare försäljning i butik.

Skinnen sänds till Tranås för beredning.

Vi är medlemmar i Svenska fårhälsovården, Svenska fåravelsförbundet, Östergötlands vallhundsklubb och LRF. Vi har intyg om Maedivisnafri besättning samt kontrakt med SLS.

 

 

Myskankunge

Skördetid

Marsvin

Stefan Ragnar 070-31 56 173

Marie Ragnar 070-31 56 213